โปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

2 ก.พ. 2564      192 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดบึงกาฬ นำมาประกอบเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวให้สามารถจัดทริปท่องเที่ยวเบื้องต้นได้สะดวกสบาย โดย แบ่งเส้นทางการท่องเที่ยวดังนี้ เส้นทางที่ 1 นครพนม-บึงกาฬ-หนองคาย-อุดรธานี เส้นทางที่ 2 อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม เส้นทางที่ 3 อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-สกลนคร เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ 3 วัน 2 คืน โปรแกรมการท่องเที่ยว One Day Trip จังหวัดบึงกาฬ 3 โปรแกรมเอกสารดาวน์โหลด

เส้นทางที่ 1 นครพนม-บึงกาฬ-หนองคาย-อุดรธานี ดาวน์โหลด
เส้นทางที่ 2 อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม ดาวน์โหลด
โปรแกรมการท่องเที่ยว One Day Trip - 1 ดาวน์โหลด
โปรแกรมการท่องเที่ยว One Day Trip - 2 ดาวน์โหลด
โปรแกรมการท่องเที่ยว One Day Trip - 3 ดาวน์โหลด
เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ 3 วัน 2 คืน ดาวน์โหลด
เส้นทางที่ 3 อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-สกลนคร ดาวน์โหลด