โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

12 มี.ค 2561      107 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ต่อ นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ


ภาพรวมการในการจัดทำโครงการ


ภาพรวมการในการจัดทำโครงการ


ภาพรวมการในการจัดทำโครงการ


ภาพรวมการในการจัดทำโครงการ


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561